PALVELEMME MA-PE 9-17,  LA 9-13   |   MYYMÄLÄ OS. OJANTIE 35, PORI   |   SOITA 02 868 5110   |   Y 2793164-9 

Yleiset sopimusehdot

1. Yleiset sopimusehdot ja soveltamisala

Porin Konekeskus Oy:n (y-tunnus: 2793164-9) verkkokauppa. Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan ja sovelletaan Porin Konekeskuksen verkkokaupan ja sen Asiakkaan välisessä asiakas- ja sopimussuhteessa.
Porin Konekeskuksen verkkokauppaa käyttämällä, tilatessaan sieltä tuotteita taikka rekisteröityessään Porin Konekeskuksen asiakkaaksi, Asiakas hyväksyy nämä Yleiset sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan ehtoja. Porin Konekeskuksen verkko kauppa tarjotaan Asiakkaalle sellaisena kuin se kulloinkin ilmenee www.porinkonekeskus.fi -sivulla.

2. Asiakas ja kuluttajansuoja

Porin Konekeskuksen verkkokaupan Asiakkaana voivat olla yksityishenkilö (jäljempänä ”kuluttaja-asiakas”) ja yritys tai yhteisö (jäljempänä ”Yritysasiakas”). Kuluttaja-asiakkaan ja Porin Konekeskuksen välisessä asiakassuhteessa noudatetaan näiden Yleisten sopimusehtojen lisäksi kulloinkin voimassaolevaa kuluttajansuojalainsäädäntöä. Yritysasiakkaan ja Porin Konekeskuksen välisessä asiakassuhteessa noudatetaan ensisijaisesti näitä Yleisiä sopimusehtoja ja toissijaisesti kulloinkin voimassaolevaa kauppalakia.
Asiakas voi asioida Porin Konekeskuksen verkkokaupassa joko rekisteröityneenä asiakkaana tai ilman rekisteröitymistä. Kuluttajansuojan kannalta ei ole merkitystä, onko kuluttaja-asiakas rekisteröitynyt vai ei. Porin Konekeskus suosittelee rekis teröitymistä, koska tällöin Asiakkaalle voidaan tarjota Porin Konekeskuksen kaikki palvelut. Esimerkiksi rekisteröity Asiakas pääsee tarkastelemaan omaa ostohistoriaa.

3. Asiakkaan tiedot ja tietosuoja

Porin Konekeskuksen verkkokaupassa asioidessaan Asiakkaasta syntyy asiakastietoja, esimerkiksi ostohistoriaa, jotka tallete taan asiakasrekisteriin. Asiakkaasta asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot ja niiden käsittelytarkoitus sekä käsittely ilmene vät tietosuojaselosteesta, jonka kulloinkin voimassa oleva kappale löytyy osoitteesta www.porinkonekeskus.fi/verkkokauppa tietosuojaseloste Tietosuojaselosteesta ilmenevät Asiakkaan oikeudet sekä mahdollisuudet vaikuttaa tietojensa käsittelyyn. Tietosuojaseloste voi muuttua Porin Konekeskuksen toiminnan, lainsäädännön tai viranomaismääräysten muuttuessa.
Porin Konekeskuksen Asiakkaaksi rekisteröityminen tai tuotteiden tilaaminen edellyttävät, että Asiakas antaa Porin Kone keskukselle tiedoksi vähintään nimen, postiosoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Yritysasiakkailta vaaditaan lisäksi y-tunnus. Asiakkaan antamat tiedot tallennetaan Porin Konekeskus Oy:n asiakasrekisteriin. Asiakkaan velvollisuutena on huolehtia, että annetut tiedot ovat oikeat ja täsmälliset sekä ilmoittaa tiedoissa tapahtuneista muutoksista.
Porin Konekeskus huolehtii Asiakkaan antamien tietojen asianmukaisesta käsittelystä. Asiakastietoja käytetään asiakassuh teen ylläpitämiseen ja hoitamiseen sekä muihin perusteltuihin tarkoituksiin kuten suoramarkkinointiin.
Asiakkaalle voidaan lähettää Porin Konekeskuksessa asioinnin jälkeen tuotearvostelupyyntö koskien tuotteita, jotka Asiakas on tilannut. Tuotearvostelusta ei ilmene Asiakkaan nimeä.
Porinkonekeskus.fi -sivustolla käytetään evästeitä asiakasystävällisen käyttökokemuksen toteuttamiseksi. Eväste (”cookie”) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa Asiakkaan päätelaitteelle. Evästeiden käyttö on hyväksyttävä, jotta Porinkone keskus.fi -sivusto on käytettävissä kokonaisuudessaan. Tyypillisesti päätelaitteet hyväksyvät evästeiden käytön, mutta Asia kas voi itse päättää evästeiden käytöstä päätelaitteessaan.

4. Asiakkaan rekisteröityminen ja käyttäjätunnus

Asiakas voi rekisteröityä Porin Konekeskuksen Asiakkaaksi täyttämällä porinkonekeskus.fi -verkkosivulla rekisteröitymis lomakkeen. Asiakas saa rekisteröitymällä Porin Konekeskuksen henkilökohtaisen Asiakastilin ja sen käytössä tarvittavat käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että hänen käyttäjätunnusta (ml. salasana) ei pääse käyttämään kukaan muu kuin Asiakas itse. Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnus tietoturvallisella tavalla siten, että kolmas taho ei saa sitä tietoonsa. Asiakas vastaa kaikista hänen käyttäjätunnuksellaan tehdyistä tilauksista sekä niihin liittyvistä kustannuksista.
Asiakas voi irtisanoa Asiakastilinsä milloin tahansa. Porin Konekeskus Oy voi irtisanoa Asiakastilin, jos se katsoo sen olevan perusteltua. Perusteltu syy on olemassa esimerkiksi kaikissa väärinkäyttötapauksissa. Asiakastilin irtisanomisessa ei nouda teta irtisanomisaikaa.

5. Tuotteiden tilaaminen

Porin Konekeskuksen verkkokaupasta tilattaessa sitova kauppasopimus syntyy, kun Asiakkaalle lähetetään tilausvahvistus. Kauppasopimus koskee tilausvahvistuksessa vahvistettuja tuotteita. Toimitusvahvistuksessa vahvistetaan tilattujen tuotteiden saatavuus ja toimitus. Asiakkaan tilaukset pyritään käsittelemään 24 tunnin kuluessa. Porin Konekeskus Oy pidättää oikeuden olla hyväksymättä tilausta.
Porin Konekeskus Oy pidättää oman riskienhallintakäytäntönsä mukaisesti oikeuden olla hyväksymättä Asiakkaan tilausta sekä oikeuden peruuttaa Asiakkaan tilaus missä tahansa tilauksen tai toimituksen käsittelyvaiheessa riippumatta siitä, onko tila us- tai toimitusvahvistusta toimitettu. Mikäli yksittäisiä tuotteita ei ole saatavilla, Porin Konekeskus Oy voi peruuttaa tilauksen pelkästään kyseisten tuotteiden osalta. Tilauksen hylkääminen tai peruutus ei aiheuta Porin Konekeskukselle korvausvelvoitet ta Asiakkaalle. Porin Konekeskuksen tulee tehdä tilauksen peruutus seitsemän päivän kuluessa tehdystä tilauksesta.

6. Tuotteiden hinnat

Porin Konekeskuksen verkkokaupassa tarjottujen tuotteiden kulloinkin voimassa olevat hinnat ilmenevät porinkonekeskus.fi -sivulla tuotetietojen yhteydessä tilaushetkellä. Hinnat sisältävät arvonlisäveron ellei toisin ole mainittu. Hinnat voivat muuttua milloin tahansa lukuun ottamatta sellaisia hintoja, joille on ilmoitettu voimassaoloaika. Hinnat eivät sisällä tilauksen toimitus kuluja.
Tarjous- ja kampanjatuotteiden hinnat ovat voimassa ilmoitetun voimassaoloajan edellyttäen, että tuotteita on saatavilla. Mikäli tarjous- ja kampanjahinnoitteluun varatut tuotteet ovat loppu tai tuotteita ei ole saatavilla, Porin Konekeskuksella ei ole velvollisuutta toimittaa kyseisiä tuotteita tai korvata niitä jollakin muulla tuotteella.
Porin Konekeskuksella on oikeus peruuttaa tai korjata tilaus, jos tuote on myyty virheellisellä hinnalla hinnoitteluvirheen tai järjestelmähäiriön taikka muun vastaavan virhetilanteen johdosta. Porin Konekeskuksella on oikeus peruuttaa tai korjata tilaus myös silloin, jos Asiakkaalle on toimitettu väärä tuote, tuotteita on toimitettu virheellinen määrä, tuotteita on toimitettu enemmän kuin veloitetulla hinnalla olisi pitänyt toimittaa taikka ilmenee muu vastaava virhe- tai erehdystilanne. Porin Kone keskus voi peruuttaa tilauksen myös, jos ilmenee, että kampanjassa olevaa tuotetta ostetaan poikkeuksellisen suuri määrä tai sitä ilmeisesti hankitaan jälleenmyyntiin. Tilauksen perutuus tai korjaus ei aiheuta Porin Konekeskukselle korvausvelvoitetta Asiakkaalle. Porin Konekeskuksen tulee tehdä tilauksen korjaus tai peruutus seitsemän päivän kuluessa tehdystä tilauksesta.

7. Tilauksen maksaminen

Tilauksen maksamiseksi Porin Konekeskus Oy tarjoaa Asiakkaalle useita eri maksutapoja kolmannen osapuolen kanssa teke miensä yhteistyösopimusten perusteella. Kulloinkin tarjolla olevat maksutavat ja niiden kustannukset sekä ehdot ilmenevät porinkonekeskus.fi -sivulta tai sivulla olevan linkin kautta lain edellyttämällä tavalla. Tarjolla olevat maksutavat voivat olla ko konaan ulkopuolisen kuten Svea Ekonomin tarjoamia maksutapoja ja niihin sovelletaan heidän asettamia ehtoja. Porin Kone keskus Oy tarjoaa vain luotettavaksi arvioimien tahojen maksutapoja Asiakkailleen.
Porin Konekeskuksella on oikeus kieltäytyä hyväksymästä oman riskienhallintakäytäntönsä mukaisesti Asiakkaan tilausta vaik ka Asiakas olisi saanut maksutavan tarjoajalta hyväksynnän valitsemalleen maksutavalle kuten laskulle tai erä- tai osamaksul le. Porin Konekeskuksen kieltätyessä hyväksymästä tilausta, Porin Konekeskuksella on oikeus peruuttaa Asiakkaan tilaus ilman korvausvelvoitetta. Porin Konekeskuksen tulee tehdä tilauksen peruutus seitsemän päivän kuluessa tehdystä tilauksesta.

8. Tilauksen toimitus

Tilattujen tuotteiden toimittamiseksi Porin Konekeskus Oy tarjoaa Asiakkaalle useita eri toimitusvaihtoehtoja kolmannen osapuolen kanssa tekemiensä kuljetussopimusten perusteella. Kulloinkin voimassaolevat toimitusvaihtoehdot ja niiden ehdot ilmenevät porinkonekeskus.fi -sivulta. Toimituskustannukset lisätään tilauksen hintaan. Kunkin tilauksen toimituskustannuk set ilmenevät ostoskorista alkaen hinnoin.
Asiakkaan tilaamien tuotteiden toimitusajat voivat vaihdella riippuen tuotteen saatavuudesta. Mikäli Asiakas on tilannut tuotteen ja ilmenee, että tuotetta ei ole saatavilla, Porin Konekeskus Oy voi perua tilauksen ilman korvausvelvoitetta. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, jos tuote oli rajoitetusti saatavilla oleva kampanjatuote, tuotetiedoissa oli saldovirhe tai tuotetta ei ole saatavilla maahantuojalta.
Tilaus voidaan jakaa Porin Konekeskuksen toimesta ja toimittaa useassa eri lähetyksessä, mikäli Porin Konekeskus Oy katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Porin Konekeskus Oy voi toimittaa välittömästi saatavilla olevat tuotteet heti ja myöhemmin saa tavilla olevat tuotteet jälkitoimituksena.
Porin Konekeskus Oy ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista toimituksen viivästymisistä tai viivästymisen aiheuttamista välillisistä haitoista tai vahingoista. Ylivoimainen este on Porin Konekeskuksen näkökulmasta katsottuna sellai nen ennalta arvaamaton seikka tai olosuhteiden muutos, joka on Porin Konekeskuksen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuk sien ulkopuolella.

9. Tilauksen peruuttaminen ja palautukset

Porin Konekeskus Oy antaa tilatuille tuotteille ilmaisen 30 päivän vaihto- ja palautusoikeuden. Vaihto- ja palautusoikeuden käyttäminen edellyttää, että tuote on käyttämätön, tuote on siinä kunnossa, missä ostaja sen vastaanotti, kaikki tuotteeseen kuuluvat osat ovat tallella ja tuote on alkuperäisessä ja ehjässä pakkauksessa. Tuotetta vaihdettaessa tai palautettaessa Asi
akkaan on esitettävä tuotteesta kuitti tai muu vastaava ostotodistus. Tuote on palautettava välittömästi tilauksen peruutuksen jälkeen. Ilmainen vaihto- ja palautusoikeus ei koske tuotteita, jotka noudetaan kotoa. Vaihto- ja palautusoikeuden rajaukset määräytyvät kuluttajansuojalain mukaisesti.
Tuotteelle ei myönnetä palautusoikeutta, jos se on erityisesti Asiakkaan toivomuksesta valmistettu, tilattu tai muokattu hyödy ke, kun työn suorittaminen on ehditty aloittaa tai juuri Asiakasta varten hankittavan tuotteen ostotilaus on valmistunut.
Palautuksissa on noudatettava ohjeita, jotka toimitetaan asiakkaalle toimituksen yhteydessä. Porin Konekeskus Oy vastaa pa lautuskustannuksista, kun palautuksessa noudatetaan ohjeita ja käytetään ohjeen mukaista palautusrahtia. Palautettaessa tuot teet lähettämällä, palautettavat tuotteet on pakattava huolellisesti siten, että ne eivät vaurioidu kuljetuksessa. Säilytä palautuk seen liittyvät asiakirjat ainakin siihen saakka, että olet saanut Porin Konekeskukselta mahdollisen hyvityksen tai vaihdettavan tuotteen.

10. Takuu ja virhevastuu

Porin Konekeskuksesta tilattujen tuotteiden takuuehdot määräytyvät valmistajan määrittelemien takuuehtojen ja takuuajan perusteella. Asiakkaan tulee ennen tuotteen käyttöönottoa perehtyä tuotteen käyttöohjeisiin ja takuuehtoihin. Käyttöohjeet ja takuuehdot löytyvät tuotteen paketista tai tuotteen pakkauksessa olleesta erillisestä asiakirjasta taikka valmistajan edellä mai nitussa paikassa ilmoittamasta verkko-osoitteesta. Kaikki tuotteiden yleinen takuuehto on, että se kattaa ainoastaan tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet eikä esimerkiksi väärästä käytöstä aiheutuneista vikoja. Asiakkaan on esitettävä tuottees ta kuitti tai muu vastaava ostotodistus vedotessaan takuuehtoihin.
Tuotteen takuun kattamat puutteet ja virheet korjataan takuukorjauksena valmistajan takuuehtojen mukaisesti. Porin Konekes kus Oy ei korvaa mahdollisen tuotteen virheen, puutteen tai takuuhuollon aiheuttamaa tuotteen käyttömahdollisuuden menet tämistä tai muuta aiheutunutta haittaa tai vahinkoa.

11. Virhe ja virhevastuu

Porin Konekeskus Oy vastaa kaikissa tilanteissa tuotteen virheistä ja puutteista kulloinkin voimassaolevan kuluttajalainsää dännön mukaisesti tai tehdyn sopimuksen mukaisesti. Asiakkaan on esitettävä tuotteesta kuitti tai muu vastaava ostotodistus vedotessaan virheeseen.
Asiakkaan on ilmoitettava virheestä viivytyksettä kirjallisesti Porin Konekeskukselle virheen havaittuaan. Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen asiakaspalvelu@porinkonekeskus.fi tai www.porinkonekeskus.fi -sivulta löytyvällä yhteydenottolomakkeella.
Porin Konekeskus Oy ei korvaa mahdollisen tuotteen virheen, puutteen tai huollon aiheuttamaa tuotteen käyttömahdollisuu den menettämistä tai muuta aiheutunutta haittaa tai vahinkoa. Porin Konekeskus Oy ei ole vahingonkorvausvastuussa Asiakkaalle, jos Porin Konekeskus Oy peruuttaa tai korjaa tilauksen näiden sopimusehtojen perusteella.

12. Yritysasiakkaita koskeva vastuunrajaus ja poikkeukset Yleisistä sopimusehdoista

Porin Konekeskus Oy:n virhe- ja korvausvastuu yritysasiakkaille on kaikissa tilanteissa rajattu korkeintaan yritysasiakkaan tilaa man tuotteen hintaan vähennettynä yritysasiakkaan saamalla käyttöhyödyllä. Porin Konekeskus Oy ei vastaa välillisistä vahin goista kuten tulon menetyksestä. Yritysasiakkaisiin ei sovelleta kuluttajansuojalainsäädäntöä. Näissä sopimusehdoissa olevia kuluttajansuojalainsäädäntöön viittaavia kohtia ei siten sovelleta yritysasiakkaisiin.

13. Ylivoimainen este

Porin Konekeskus Oy vapautuu näiden Yleisten sopimusehtojen mukaisista velvoitteistaan, mikäli se kohtaa ylivoimaisen es teen (force majeure). Porin Konekeskus Oy ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneista haitoista tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että Porin Konekeskus Oy on vapautunut tai estynyt suorittamaan sopimusehtojen mukaisia velvoitteitaan ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimainen este on Porin Konekeskuksen näkökulmasta katsottuna sellainen ennalta arvaamaton seikka tai olosuh teiden muutos, joka on Porin Konekeskuksen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

14. Muutokset palveluun ja tähän sopimukseen

Porin Konekeskus Oy voi muuttaa porinkonekeskus.fi -sivustoa tai sen sisältöä taikka näitä Yleisiä sopimusehtoja, mikäli katsoo siihen olevan aihetta. Kulloinkin voimassa olevat Yleiset ehdot ovat saatavilla porinkonekeskus.fi -sivustolla tuotteen tilaushet kellä.

15. Riitojen ratkaisu

Kaikki tätä sopimusta koskevat erimielisyydet, joita ei voida neuvotteluteitse sopia, ratkaistaan Porin Konekeskus Oy:n koti paikan mukaisessa tuomioistuimessa. Suomessa asuinpaikkaa pitävän kuluttaja-asiakkaan osalta tuomioistuin voi olla myös kuluttaja-asiakkaan asuinpaikan mukainen tuomioistuin.
Kuluttaja-asiakas voi olla yhteydessä myös kuluttajaneuvontaa tai saattaa riita-asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Vieritä ylös